Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in ons. Wij zijn ons ten zeerste bewust van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. Graag laten we u weten welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen via onze website en waarom we dit doen.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Immo-X. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van de diensten van Immo-X verklaart u zich akkoord met onderstaand privacy beleid. 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u gebruik maakt van een van onze (online) diensten kan het zijn dat we u om uw persoonsgegevens vragen, om onze dienstverlening uit te voeren of te optimaliseren . Al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Immo-X of van een contractant van Immo-X. 

Communicatie

Wanneer u communiceert met Immo-X, is het mogelijk dat we deze communicatie, alsmede alle persoonlijke gegevens die we opvragen, bewaren. We bewaren deze gegevens om u een betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Immo-X of van een contractant van Immo-X. 

Wanneer u communicatie van ons ontvangt wordt deze verstuurd door en namens Fair Invest bvba (Immo-X), met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Kerkstraat 7, met ondernemingsnummer BE 0892.488.585, en eventuele moeder- of zustervennootschappen. 
E-mails verstuurd door Immo-x en de eventuele bijlagen mogen uitsluitend gebruikt worden door de perso(o)n(en) die vermeld worden als geadresseerde(n). Hij bevat vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door de wet op de intellectuele eigendom of door andere wetten. Hij verbindt Immo-x geenszins, tenzij contractueel in een geschrift overeengekomen tussen de geadresseerde(n) en Immo-x. Als u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, verzoeken wij u de afzender hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen door op deze e-mail te antwoorden en hem onmiddellijk te verwijderen. Het is verboden deze e-mail of een deel ervan rechtstreeks/onrechtstreeks te gebruiken, te onthullen, te verspreiden, af te drukken of te kopiëren als u niet tot de geadresseerden behoort. Bovendien moet u op elk ogenblik alle nodige maatregelen nemen tegen virussen en ziet Immo-x af van elke verantwoordelijkheid in geval van verlies/schade verbonden aan de ontvangst/het gebruik van deze e-mail."

Algemene verwerking persoonsgegevens in het kader van GDPR 

Immo-X vraagt en verwerkt particuliere identiteits- en contactgegevens die het ontvangt van particulieren en die betrekking hebben op de particulier zelf, en andere nuttige contactpersonen, voor zover dit nuttig is voor het gerechtvaardigd belang van Immo-X.
De hogervermelde persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan anderen/derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden van Immo-X. 
Immo-X is verantwoordelijk voor de correctheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens ontvangt en verwerkt, evenals met betrekking tot alle andere mogelijke identificatiegegevens die hij van de particulieren en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 

Cookies 

Onze website gebruikt functionele cookies om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist. 
Via onze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Immo-X gebruikt Google Analytics om rapportages te krijgen over het surfgedrag van onze website bezoekers de website gebruiken (welke pagina's bezocht worden, hoe vaak, enz.). Deze informatie die wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 

De ontvangen informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.


Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met: Immo-x, Centrumstraat 7 te 9920 Lievegem of info@immo-x.be.

Meer informatie?

Laat iets van je horen via 0473 71 71 70 of stuur ons een bericht:

Uw naam ontbreekt.
Uw gsm of telefoon nummer ontbreekt.
Uw email adres ontbreekt.
Uw bericht ontbreekt.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Immo-X

Grote Baan 164, 9920 Lievegem, België

Vastgoedmakelaar - Bemiddelaar BIV 504.778 (Belgiê)
Toezichthoudende autoriteit : Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles, België

ON 0892-488-585 - BTW 0892-488-585 -  BA + borgstelling via Axa 730.390.160
BIV plichtenleer: https://www.biv.be/vastgoedmakelaar-biv/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Openingsuren

maandag
19-02-2024
09:00 - 16:30
dinsdag
20-02-2024
09:00 - 16:30
woensdag
21-02-2024
09:00 - 16:30
donderdag
22-02-2024
09:00 - 16:30
vrijdag
23-02-2024
09:00 - 16:30
zaterdag
24-02-2024
op afspraak
zondag
25-02-2024
gesloten

In de namiddag steeds op afspraak.