Newsflash

Helft tweede verblijven wordt gekocht via gesplitste aankoop

seaside

Met de werkwijze kan erfbelasting bij overlijden van de ouders vermeden worden.  

Zowat de helft van de mensen koopt zijn tweede verblijf via een gesplitste aankoop. Dat wil zeggen dat de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Deze manier van vastgoed kopen is bedoeld om bij het overlijden van de ouders geen erfbelastingen op het vastgoed te moeten betalen.

Vlabel, de Vlaamse fiscus, heeft de gesplitste aankoop altijd met argusogen bekeken. Er wordt per definitie vanuit gegaan dat de gesplitste aankoop een manier van de vruchtgebruiker is om de blote eigenaar op een bedekte manier te bevoordeligen. Voor de fiscus is de realiteit dat de vruchtgebruiker vaak gewoon de volledige aankoop betaalt en dat er dus sprake is van 'vermoeden van bedekte bevoordeling'.

Voorafgaande schenking

Vlabel laat toe dat te weerleggen door een tegenbewijs te leveren. De ouders moeten namelijk kunnen bewijzen dat ze hun kinderen voorafgaand aan de aankoop geld hebben geschonken waarmee ze de aankoop van de blote eigendom konden doen.

De Vlaamse fiscus aanvaardde tot voor kort alleen via de notaris geregistreerde schenkingen, met andere woorden schenkingen waarop een belasting van 3 procent werd betaald. Op 12 juni van dit jaar velde de Raad van State echter een arrest waarin bepaald wordt dat het 'vermoeden van bedekte bevoordeling' ook kan worden weerlegd met een schenking waarvoor geen schenkbelasting werd betaald.

Sinds het arrest kunnen ook hand- en bankgiften als bewijs worden aangevoerd. Die giften zij vrij van belasting zolang de schenker nog minstens drie jaar leeft, anders dient er erfbelasting op betaald te worden. Notarissen stellen vast dat de belangstelling voor de gesplitste aankoop nog is toegenomen sinds het arrest van de Raad van State.

Bron: www.tijd.be
Voortaan maximaal 13.000 euro verkooprecht meeneem...
Advies – Je huis verluchten in de winter: 3 prakti...

Meer informatie?

Laat iets van je horen via 0473 71 71 70 of stuur ons een bericht:

Uw naam ontbreekt.
Uw gsm of telefoon nummer ontbreekt.
Uw email adres ontbreekt.
Uw bericht ontbreekt.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Immo-X

Grote Baan 164, 9920 Lievegem, België

Vastgoedmakelaar - Bemiddelaar BIV 504.778 (Belgiê)
Toezichthoudende autoriteit : Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16 B, 1000 Bruxelles, België

ON 0892-488-585 - BTW 0892-488-585 -  BA + borgstelling via Axa 730.390.160
BIV plichtenleer: https://www.biv.be/vastgoedmakelaar-biv/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Openingsuren

maandag
19-02-2024
09:00 - 16:30
dinsdag
20-02-2024
09:00 - 16:30
woensdag
21-02-2024
09:00 - 16:30
donderdag
22-02-2024
09:00 - 16:30
vrijdag
23-02-2024
09:00 - 16:30
zaterdag
24-02-2024
op afspraak
zondag
25-02-2024
gesloten

In de namiddag steeds op afspraak.